ZDROWA MAMA, ZDROWY TATA

PROFILAKTYKA ZDROWIA PROKREACYJNEGO.

MARKERY PŁODNOŚCI KOBIET I MĘŻCZYZN.

Konferencja naukowo-szkoleniowa
w całości poświęcona
kobiecej i męskiej płodności

16 kwietnia 2015 r.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
Katowice, ul. Bankowa 11a

Patronat honorowy nad Konferencją objęli

Aleksandra Skowronek
Wicemarszałek Województwa Śląskiego

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Polskie Towarzystwo Andrologiczne

prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko,
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych:
„Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”, których inicjatorem jest Fundacja Gyncentrum. Celem kampanii była zmiana postrzegania niepłodności, jako problemu, który dotyczyć może w równym stopniu kobiet i mężczyzn w każdym wieku, a także promocja wczesnej diagnostyki zaburzeń płodności oraz świadomego planowania rodziny.

Z uwagi na znaczenie oraz skalę problemu podczas konferencji przedstawione zostaną badania naukowe obrazujące płodność mieszkańców Śląska, opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych w ramach kampanii
„Zdrowa mama” i „Zdrowy tata”. Zaproszeni specjaliści zajmujący się leczeniem niepłodności omówią także przyczyny zaburzeń płodności oraz metody diagnostyczne niepłodności.

W imieniu organizatorów konferencji zapraszamy lekarzy, położne, studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych uczelni, a także wszystkie osoby, media i instytucje które chcą zgłębić wiedzę na temat
diagnostyki niepłodności.

Zdrowa Mama

Pierwsza na Śląsku kampania społeczno-edukacyjna mająca na celu zachęcenie kobiet
do wykonywania profilaktycznych badań oceny płodności
oraz świadomego planowania macierzyństwa.

Więcej na temat kampanii

Zdrowy Tata

Pierwszy na Śląsku projekt, który w otwarty sposób zachęca mężczyzn
do diagnostyki płodności i badań nasienia.


Więcej na temat kampanii

Partnerzy

Logo
Logo
Logo

Patroni

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

Sponsor Główny

Logo

sponsorzy

Logo
Logo
Logo

Lokalizacja

BUDYNEK CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ,
KATOWICE, UL. BANKOWA 11A

Image
Image